Regulamin rezerwacji:

1. Rezerwacji można dokonać telefonicznie pod nr. 691-890-185 lub 601-862-910 lub e-mailem na adres dorotagrzenkowicz@op.pl. Dokonując rezerwacji Gość wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celach marketingowych świadczonych przez obiekt „Dom JaKa”, oraz w celach związanych z realizacją rezerwacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr.101 z 2002r. poz.962 z późniejszymi zmianami).

2. Rezerwację dokonuje się na osobę lub firmę, która dokonywać płatności za usługi.

3. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu uzgodnionego zadatku, który powinien wynosić 30% całego świadczenia, a tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza potwierdzenie akceptacji niniejszego regulaminu przez osobę dokonująca rezerwacji.

4. W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko osoby rezerwującej pobyt, datę pobytu (od-do) oraz numer telefonu.

5. Płatność należy dokonać w ciągu 3 dni od momentu dokonania rezerwacji, bądź w terminie uzgodnionym z recepcją.

6. Brak wpłaty w określonym terminie oznacza automatyczną anulację rezerwacji.

7. Zadatek wpłacony na poczet rezerwacji jest bezzwrotny. W przypadku rezygnacji w terminie 21 dni przed planowanym przyjazdem istnieje możliwość na inny dogodny termin, w miarę dostępności miejsc noclegowych.

8. Niestawienie się gościa w dniu przyjazdu do godz. 21 jest równoznaczne z rezygnacją rezerwacji, chyba że zostało ustalone inaczej.

Regulamin obiektu:

1. Goście zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe okazując aktualny dokument tożsamości wraz z fotografią.

2. Płatność za pobyt następuje w dniu przyjazdu, a najpóźniej na drugi dzień.

3. Doba hotelowa rozpoczyna się w dniu przyjazdu o godzinie 16:00, a kończy się w dniu wyjazdu o godzinie 11:00.

4. Na terenie obiektu obowiązuje cisza nocna od godz. 22:00 do 6:00. Zachowanie Gości nie powinno zakłócać pobytu innych Gości.

5. Nie wykorzystanie całości pobytu przez Gościa na skutek nie przyjazdu, późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu niż wynika to z rezerwacji nie powoduje obniżenia płatności za usługę.

6. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia lub urządzeń technicznych powstałych z jego winy lub osób będących pod jego opieką. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju Goście zostaną obciążeni kosztami naprawy.

7. W przypadku zgubienia/zniszczenia kluczy Gość ponosi odpowiedzialność materialną.

8. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pięniędzy, papierów wartościowych oraz innych przedmiotów wartościowych. Wszystkie wartościowe przedmioty i rzeczy osobiste pozostawione są w pokojach na własną odpowiedzialność.

9. Parkin niestrzeżony- bezpłatny. Właściciele nie odpowiadają za pojazdy pozostawione na parkingu. Na posesji pojazdy mogą pozostawiać wyłącznie goście naszego obiektu.

10. Z placu zabaw mogą korzystać dzieci wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna.

11. Goście naszego pensjonatu mają prawo do przyjmowania osób z zewnątrz jedynie w swoich pokojach po uprzednim poinformowaniu właścicieli i tylko poza godzinami ciszy nocnej.

12. Pomieszczenie kuchenne służy do przygotowania prostych i szybkich posiłków. Prosimy o nie blokowanie dostępu do kuchni innym gościom poprzez długotrwałe w niej przybywanie.

13. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu będą zobowiązane do niezwłocznego opuszczenia obiektu oraz do uregulowania należności za wykorzystane usługi.